Цени и оферти

20 % намаление на цените

на ски оборудването при пълен комплект в деня на откриване на сезона, за периода 06 - 15.01.2022 г. и след 08.03.2022 г.
Предприети са всички противоепидимични мерки за нашите клиенти, като ползването на маски, шалове и др. покриващи устата и носа в гардероба са задължителни, осигурено е отстояние от 1.5-2 м. за клиентите, дезинфектант, както и пълна дезинфекция на използваните ски обувки и обща дезинфекция на помещението във връзка с изискванията по заповедта на Министъра на здравеопазването.